?

Log in

No account? Create an account
Олексій ЯРОСЛАВЦЕВ
«Чужі прийдуть, та підуть, а свої залишаться». Зариси про сучасність
Законопроект брутально вкрадено 
8-е-лютий-2012 05:17 pm
Ну і як це може бути?



http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=39929
This page was loaded липень 23-є 2019, 11:26 am GMT.